1,650,000 تومان

  • مدل محصول : AKA2119
  • جنس: آهن
  • ابعاد: 30*43*75 سانتی متر
  • عرض کار نهرکن: 25،35،45 سانتی متر
  • عمف کار نهرکن: قابل تنظیم تا 35 سانتی متر
  • وزن : 16/5 کیلوگرم
  • قابل نصب: قابل نصب روی مالند تراکتور ، دوچرخ و مالبند نهرکن ،
  • ویژگی: قابل تنظیم بودن زاویه نهرکن و مالبند اضافه جهت نصب نهرکن و قابل تغییر بودن عرض کارنهرکن