480,000 تومان

  • مدل محصول: AKA1106
  • برند : فابریک شرکت OSTMCO
  • نوع تراکتور: یوروپارس 254
  • مشخصات تراکتور: 3 سیلندر آب خنک
  • سایز پیستون : استاندارد
  • ملحقات اضافه: ندارد
  • نوع فروش : به صورت دست کامل (3 عدد سوپاپ هوا و 3 عدد سوپاپ )