تماس بگیرید

  • مدل محصول: AKA1104
  • برند: فابریک شرکت OSTMCO
  • نوع تراکتور: یوروپارس 254
  • مشخصات تراکتور: 3 سلیندر آب خنک
  • سایز سوپاپ: استاندارد
  • ملحقات اضافه: ندارد
  • نوع فروش: به صورت دست کامل (3 عدد سوپاپ هوا و 3 عدد سوپاپ دود)