کلاغ پران یا گنجشک پران های دگر محصول ترک در بین محصولات مشابه بسیار کیفیت بالایی دارد و از قطعات بسیار با کیفیتی استفاده شده است در این محصول و کیفیت صدای بالایی دارد.